Administratorem danych osobowych dla celów objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na życie z ERGO Hestią („Umowa”) i wykonywania przez Ubezpieczającego obowiązków wynikających z Umowy jest Fundacja Centrum 101 [Ubezpieczający].

 

Poniżej znajdziesz pełną treść oświadczenia Fundacji Centrum 101, jako administratora danych osobowych:

 

Oświadczenie Fundacji Centrum 101 możesz przeczytać tu >>>>

Dane osobowe

 

 

Ochrona danych osobowych

Strona główna | Oferta | O nas | Kontakt | Fundacja

 

Centrum 101 Sp. z o.o. 

ul. Wioślarska 5

81-001 Gdynia