Ubezpieczenia grupowe

 

 

Ubezpieczenie 
"Dla mnie"

Ubezpieczenie

"Dla Rodziny PLUS"

Maksymalne świadczenie za zgon w następstwie

wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

          120 000                     

            120 000                        

       120 000                 

Zgon Ubezpieczonego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

90 000

90 000

90 000

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 

90 000

90 000

90 000

Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

60 000

60 000

60 000

Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

40 000

40 000

40 000

Zgon Ubezpieczonego

30 000

30 000

30 000

Osierocenie dziecka na skutek zgony Ubezpieczonego

-

  4 000

  4 000

Pakiet świadczeń dotyczący Małżonka/ Partnera

 

 

 

Zgon małżonka

-

  6 000

10 000

Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

-

12 000

20 000

Poważne zachorowanie małżonka (zakres maksymalny)

-

  2 000

  3 000

Pakiet świadczeń dotyczący Rodzica/ Teścia

 

 

 

Zgon rodzica 

-

 1 400

  2 300

Zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku

-

 2 800

  4 600

Zgon teścia

-

 1 400

  2 300

Zgon teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku

-

 2 800

  4 600

Pakiet świadczeń dotyczący Dziecka

 

 

 

Zgon dziecka

-

3 000

4 000

Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

-

6 000

8 000

Urodzenie się dziecka

-

   500

 1 000

Urodzenie martwego noworodka

-

3 000

4 000

Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

10 000

               10 000

          10 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (za 1%)

                    310

   310

   310

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie  zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (za 1%)

                    310

   310

   310

Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego

 

 

 

Grupa 1 - skomplikowane operacje

                1 500

                 1 500

            1 500

Grupa 2 - trudne operacje

                   900

                    900

               900

Grupa 3 - proste operacje

                   300

                    300

               300

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zakres komfort

               4 000

                4 000

           4 000

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego - zakres podstawowy

 

 

 

Pobyt w wyniku NW (>1 dzień, 1 dzień> <14 dni, za dzień)

                   120

                    120

               120

Pobyt w wyniku NW (>1 dzień, 15 dzień> <180 dni, za dzień)

                    40

                      40

                 40

Pobyt niespowodowany  NW (>1 dzień, 1 dzień> <180 dni, za dzień)

                    40

                      40

                 40

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

                  160

                    160

               160

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy

                  160

                    160

               160

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego (do kwoty)

              3 000

                3 000

           3 000

 

 

Złóż wniosek

Ubezpieczenie 
"Dla Rodziny"

Strona główna | Oferta | O nas | Kontakt | Fundacja

 

Centrum 101 Sp. z o.o. 

ul. Wioślarska 5

81-001 Gdynia